Datalogger

Datalogger slouží ke snímání až 64 analogových i binárních veličin a jejich ukládání na paměťové médium. Zařízení má k dispozici 8 slotů, do kterých je možné osadit různé typy karet dle požadované konfigurace. Více o Dataloggeru naleznete zde.

Základní vlastnosti

  • Napájení 230V AC
  • 8 slotů pro různé typy obvykle 8mi vstupových katet
  • RTC (obvod reálného času)
  • Slot na paměťovou kartu CF (Compact Flash) o maximální velikosti 2GB (FAT12, FAT16)
  • Ukládání změřených dat do textového souboru, který lze importovat např. do Excelu
  • Komunikační rozhraní RS-232 (komunikace s PC) a RS-485 (CAN) pro sběr dat datovou cestou
  • Nasatvitelný interval vzorkování
  • Spouštění "zhuštěného" záznamu s pretrigrem při překročení komparační meze některé veličiny
  • Indikace stavu a provozu Dataloggeru pomocí LED na čelní straně přístroje

Typy karet

Analogová karta

8x nezávisle konfigurovatelný vstup

(Pt100, 20mA, 50mA, 1V, 10V, potenciometr, měření frekvence)

Binární karta

8x binární vstup se společnou zemí

Indikace stavu pomocí LED

Komunikační karta

komunikační rozhraní RS-485 a CAN

slouží pro vyčítání dat z jiných zařízení

podporuje například čtení dat pomocí ModBUS z měřidla CVM (V,A,W,VA-metr) 

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007