Funkce

Pomocí funkcí lze vytvářet z logických vstupů a výstupů další signály, které lze použít pro řízení algoritmu ŘS (ovládání jiných logických vstupů) nebo je mapovat na fyzické výstupy.
Vice k mapování a funkcím zde.

Na vstupy funkčních bloků lze připojovat veškeré logické vstupy a výstupy, na výstupy bloků lze připojit  uživatelské logické výstupy, pomocné signály (pro propojení bloků) a uživatelské poruchy. Pokud výstup z jednoho funkčního bloku pouze vstupuje do dalšího (nebude využit pro fyzický výstup), lze pro propojení bloků využít pomocné signály (BinAuxN, AnlAuxN). Při použití těchto pomocných veličin se příslušné bloky také již vykreslí zapojené.

Pomocí funkce "TraceRout" je možné v reálném čase zobrazovat stavy výstupů jednotlivých bloků a je tak tedy možné snadno funkce trasovat či ladit.

Aritmetika "analogových"  funkcí je 16-ti bitová a počítá s jedním desetinným místem. Výsledek analogových operací nesmí tedy být větší než 3276,7 či menší než -3276,8.

Přehled dostupných funkčních bloků

 

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007