Mapování

Význam fyzických vstupů a výstupů je konfigurovatelný. Algoritmus ŘS pracuje s logickými vstupy a výstupy, pomocí mapování se definuje vztah mezi logickými a fyzickými vstupy a výstupy. Přiřazení logickým vstupům fyzický vstup (fyzickým výstupům logický výstup) nazýváme mapováním. V levé části okna Mapování jsou tlačítka pro výběr, zda si přejeme přiřazovat signály logické, analogové, vstupní či výstupní. Jedním fyzickým vstupem lze ovládat několik logických vstupů, logické signály lze trvale deaktivovat nastavením na 0 (False) nebo trvale aktivovat nastavením na 1 (True). Analogové vstupy lze zanechat nepřipojené. Vstupy lze mapovat nejen na fyzické svorky daného zařízení, ale také na rozšiřující IO moduly či jiné zařízení na společné sběrnici RS-485.
Vice k mapování a funkcím zde.

Kliknutím na název logického vstupu (Logical inputs) nebo fyzického výstupu (Physical outputs) v okně Mapování servisního programu Manager se objeví okno s volbou, kam má být příslušný signál připojen.

 

Signál je možné připojit také invertovaně (Inverted).
 

 

U logických analogových vstupů lze dále v okně volby připojení definovat meze veličiny (jaká hodnota odpovídá minimální a maximální hodnotě fyzického vstupu).

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007