Servisní program Manager

Program slouží pro nastavení, diagnostiku, kalibraci,  konfiguraci a provádění upgrade firmware starších (ne "AP") typů ŘS a regulátorů. Program komunikuje pomocí RS-232, modemu či ethernetu (UDP i TCP), je tedy možné komunikovat např. i přes internet (některé řídící systémy mají ethernetové rozhraní přímo integrované - např. UniGEN, k ostatním je možné připojit internet-bridge).

Demoverzi programu je možné stáhnout zde. Demoverze neumožňuje se k zařízení připojit, umožňuje ale v off-line režimu nahlédnutí do monitoringu, parametrů a konfigurace zařízení. Demoverze pro vytvoření představy o programu podporuje jen některá zařízení - zapalování TMCI2, regulátor otáček SpeedCON, síťové ochrany NSU a univerzální zařízení (ve kterém je také možné odzkoušet uživatelské definování obrazovky monitoru).

Monitor

Na obrazovce monitoru se zobrazuje aktuální stav systému, měřené veličiny a další vstupy a výstupy. Z okna monitoru je možné některé řídící systémy také ovládat (klávesy Start, Stop...). U univerzálních ŘS (např. ŘS 900) je design okna plně v moci uživatele (lze např. na pozadí vložit bitmapu technologického schematu a na ni vkládat analogové či binární indikátory, čerpadla, trojcestné ventily které reagují na přiřazenou veličinu).

Regulace stirlingova motoru

Grafy

Pomocí grafů lze zaznamenávat časové průběhy vybraných analogových i binárních veličin. Doba záznamu 2min÷24h, zaznamenaná data je možné uložit do souboru a dále zpracovávat např. programem Excel.

Historie

Umožňuje vyčíst z řídícího systému zaznamenanou historii a provádět konfiguraci historie (lze definovat jaké veličiny se do historie ukládají, jaký je interval ukládání) a pretriggeru (v případě poruchového stavu jsou do historie zaznamenány i záznamy, které poruše předcházely).

Parametry

Slouží pro nastavení parametrů řídících systémů. Parametry jsou přehledně rozděleny do skupin, u každého parametru je přímo uveden popis jeho významu případně upřesňující obrázek

Nastavení parametrů řídícího systému

Funkce

Slouží pro vytváření (upravování) algoritmu na uživatelské úrovni (více).

Mapování

Slouží pro konfiguraci analogových a binárních vstupů a výstupů. Definuje přiřazení mezi logickými veličinami a fyzickými vstupy (více).

Další funkce programu

  • Databáze uživatelů (lze definovat různá přístupová práva s různým oprávněním)
  • Databáze instalací (ukládá telefoní čísla případně IP adresy a porty na kterých jsou ŘS připojeny)
  • Kalibrace analogových vstupů bez nutnosti zásahu do ŘS (nastavení trimrů atd)
  • Upgrade firmware řídícího systému.
  • Uložení (obnovení) celkové konfigurace řídícího systému jedinou funkcí (včetně prametrů, kalibrací, funkcí, mapování a dalších konfigurací). Při obnově ze zálohy je možné obnovit jen požadované data.
  • Nastavení reálného času a motohodin v řídícím systému 
  • Nastavení internet-bridge
  • Nastavení zasílání SMS při poruše (při připojení GSM modemu)

Pozn.: menší řídící systémy či obvody podporují jen některé z uvedených funkcí

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007