Servisní program Manager AP

ManagerAP je nový servisní program pro naše produkty z řady "AP" (řídící systémy, IO-moduly, zapalování, regulátory otáček či napětí). Servisní program slouží pro vizualizaci, konfiguraci, parametrizaci a programování interního PLC našich produktů. Nová AP verze oproti staršímu Manageru nabízí mnohem větší komfort a možnosti. Hlavní odlišnosti nové verze jsou následující:

 • Okamžitá detekce všech připojených zařízení včetně IO modulů (nevyhledává postupně jednotlivá zařízení na zadané adrese jako původní Manager, není tedy ani nutné znát adresu nastavenou v zařízení).
 • Přehledná databáze instalací v rozbalovacím stromu, součástí databáze (stromu) je i seznam komponent dané instalace. 
 • Možnost připojit se jedním programem zároveň k libovolnému počtu instalací či k více jednotkám dané instalace (současné zobrazení paramerů z různých jednotek, porovnání aktuálních parametrů s jinou jednotkou či parametry ze souboru).
 • Integrovaný dispečink.
 • Nové mapování signálů (velmi snadné mapování signálů nejen z fyzických svorek daného zařízení, ale také z externích I/O modulů či jiných okolních zařízení připojených přes RS-485).
 • Nové funkce konfigurovatelné logiky (až 4-vstupové bloky a 2-výstupové bloky, bloky PD a PID regulátorů, bloky řízení 3-cestných ventilů,  atd.). Vice o mapování a funkcích zde.
 • Stavová historie všech veličin s pretriggerem (před poruchou se také uloží předchozí 4min provozu po 5s). 
 • Nové grafy, které integrují do jednoho zobrazení on-line načtené informace a signály načtené z historie po 5s (je možné sledovat průběhy signálů změřené až 20h před připojením k jednotce).
 • Díky společné jazykové databázi pro parametry, texty menu, stavy jednotky, názvy veličin atd. a použitému kódování UNICODE lze program kompletně přeložit do libovolného jazyka včetně národních znaků (aktuálně dostupná angličtina, němčina, ruština, polština, maďarština).
 • Okno "monitoru" (detajlů jednotky) je uživatelsky definovatelná - základní typy schemat jednotky lze uživatelsky upravit  (bitmapa pozadí a měřené veličiny je možné snadno přizpůsobit podmínkám dané instalace).   
 • ... a mnoho dalšího ... :-):

Související dokumenty:
Uživatelský manuál
Popis Mapování a funkcí

Printscreeny z ManageruAP:Okno monitoru je uživatelsky konfigurovatelné pro každou instalaci. Lze zobrazit libovolné potřebné veličiny.

Parametry jsou rozděleny do skupin, v horní části je okno pro zadání filtru (např.zadáme-li "Mix" zobrazí se parametry týkající se pouze regulace směsi). U některých parametrů je i upřesňující obrázek.

Ve čtyřech schématech lze pomocí grafického editoru vytvářet uživatelské funkce. Bloky lze spojovat do kaskády pomocnými signály "Aux".


Stav jednotek lze on-line sledovat dispečinkem. Po kliknutí na jednotku na mapě se program k jednotce připojí. 

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007