Modul detekce hladiny

Modul slouží pro detekci nízké hladiny elektricky vodivé kapaliny. Hladina kapaliny se snímá pomocí sondy buzené střídavým proudem. Pokud jsou kontakty sondy kapalinou zkratované (dobrá hladina vody), je výstup sepnutý. Při poklesu hladiny a rozpojení kontaktů sondy se výstup se zpožděním cca 1s rozepne. O stavu hladiny také informují LED diody (červená - nízká hladina, zelená - dobrá hladina)   

Specifikace zde.

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007