Řízení mikrokogenerace TEDOM

Na přelomu roku 2008/2009 naše firma vyvinula na zakázku řídící systém pro kogenerační jednotky TEDOM nižších výkonů se synchronním i asynchronním generátorem.

Řídící elektronika se skládá z terminálu (ovládací panel s barevným dotykovým displejem 320x240 bodů) a základní desky rozvaděče. Na základní desce rozvaděče je integrovaná veškerá potřebná elektronika kogenerační jednotky (včetně síťových ochran, zapalování a výkonových elektronických prvků nahrazujících relé).

Díky dotykovému panelu na displeji je ovládání jednotky velmi příjemné a interaktivní (množství a funkce "virtuálních" ovládacích kláves se mění dle potřeby). Terminál obsahuje integrovaný internet-bridge pro vzdálené monitorování jednotky. Se základní deskou terminál komunikuje pomocí rozhraní RS-485.

Na základní desce jsou kromě standardních řídících a ochranných algoritmů integrovány i pokročilé diagnostické funkce, díky kterým jednotka dokáže obsluze nejen více specifikovat možnou příčinu poruchy, ale také umožní poruchám předcházet či upozorní obsluhu na blížící se problém. Pomocí diagnostických řízených procesů je možné rychle otestovat například funkci zapalování, stav chladícího okruhu, funkci plynových ventilů, výkonové klapky či krokového motoru pro regulaci bohatosti směsi.

Základní deska obsahuje 28 analogových vstupů, binární vstupy a výstupy, 23 výkonových spínacích prvků, měření napětí sítě i generátoru, měření proudu a výkonů, výstupy pro řízení krokového motoru, několik komunikačních rozhraní a mnoho dalších vstupů a výstupů (např. pro zapalování).

Jako u ostatních řídících systémů UNIMA-KS jsou pomocí mapování vstupy a výstupy konfigurovatelné a díky funkcím je možné vytvářet i vlastní doplňkové algoritmy.

Díky velké kapacitě paměti historie lze z jednotky zpětně vyčíst průběhy všech měřených veličin v 5s intervalu zpětně několik dní či desethodinové průměry zpětně několik let.

 

 Ukázka screenshotu z displeje terminálu

Hlavní obrazovka obsahuje základní informace. Kliknutím na panel veličiny či teploměru je možné (dle nastavení) snadno přepínat měřené veličiny, kliknutím na panel výkonu je například možné zadat požadovaný výkon...
Zobrazovací jednotka obsahuje i jednoduchý terminál pro snadné nastavení integrovaného internetového připojení

... a další funkce, například kalibraci touch-padu pro přesnější ovládání ...

 

Díky dotykovému displeji je například i velmi snadná volba parametru či procházení seznamu parametrů. Dotykem a následným tažením se seznam roluje požadovaným směrem.

Přes kolik řádků prstem přejedete, o tolik řádků se seznam odroluje.

 

Procházet seznamem lze i kliknutím na špiku nahoru vlevo na prvním řádku seznamu (na šipku dolů na posledním řádku seznamu)

Volba hodnoty parametru (není-li zablokovaná heslem či plombou síťových ochran) je také velmi snadná - tažením doprava na zvoleném řádku se hodnota zvyšuje, zažením doleva se hodnota snižuje.

 Screenshot servisního programu

Kromě řízení vlastní kogenerační jednotky dokáže řídící systém ovládat v různých konfiguracích tepelnou tehniku celého domu (spouštění záložního kotle, akumulační nádrž, teplá užitková voda, solární okruh, ekvitermní regulace atd.).

 

 

 

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007