Obvod elektronického zapalování OEZ4 (OEZ43)

Elektronické zapalování OEZ4 (OEZ43) je určeno pro menší čtyř (tří) válcové motory bez nutnosti měnit za chodu motoru nastavený předstih (ten je pevně definovaný DIP-přepínačem). Podrobnější popis zapalování OEZ43 naleznete zde.

Varianta OEZ4 je určena pouze pro čtyř válcovéElektronické zapalování OEZ4 motory a má volitelné přefázování výstupů o 180°. U varainty OEZ43 lze volit počet válců motoru (4,3). Nabízíme také variantu zapalování OEZ43VW určené pro cívky Bremi s integrovaným spínačem).

Základní vlastnosti

  • Napájecí napětí 12V, 2.5A
  • Počet spínacích výstupů cívek 4
  • Rozsah nastavení předstihu 90° (4-válec), 60° (3-válec)
  • Krok nastavení požadovaného předstihu DIP-přepínačem (Rozsah/128) je 0.7° (4-válec), 0.47° (3-válec)
  • Počet vstupních signálů 2 (CLK, RES)
  • Výstupní signál  s informací o otáčkách motoru(lze zapojit např. do otáčkového vstupu řídícího systému)
  • Volba typu vstupních čidel (Hallova sonda, Indukční čidlo)

Průběhy signálů

Zapalování OEZ4 (OEZ43 jako čtyřválec)

Zalapování OEZ4 s přefázováním výstupů

Zapalování OEZ43VW (tří-válec)

 

Pozn.: ve variantě OEZ43VW je délka výstupních impulsů zkrácena z 3,5ms na 2,5ms

Tester zapalování

Pro diagnostické účely je možné dodat i tester zapalování, pomocí kterého lze jednak "osciloskopem" ověřit vstupní signály a pomocí kterého je také možné řídící signály simulovat.

 

Ovládací prvek Možnosti Popis
1 Zobrazení

Res&Clk&12V

Res&Clk

Res

Clk

+12V

+5V

-5V

Cykly

Volba měřených a zobrazovaných signálů. Počet měřených průběhů ovlivňuje rychlost vzorkování signálu (cca 10kHz při 1 signálu, 5kHz při 2 signálech, 2.5kHz při třech signálech)

Měření počtu cyklů nesplňující dané tolerance

2 Frekvence

50Hz

25Hz

Volba frekvence generování pomocných signálů Res a Clk na výstupu generátoru testeru
3 Typ Res Res/Induk. Res/Hall Volba typu signálu Res generátoru testeru (simulace indukčního čidla nebo Hallovy sondy)
4 Typ Clk Clk/Induk. Clk/Hall Volba typu signálu Clk generátoru testeru (simulace indukčního čidla nebo Hallovy sondy)
5 Běh On/Off Zamáčknutím se zapne kontinuální běh osciloskopu
6 Stop On/Off Zamáčknutím se zastaví kontinuální běh osciloskopu, poslední změřený průběh zůstane na obrazovce
7 Hledání On/Off Zamáčknutím se zapne funkce vyhledávání poklesu napájecího napětí. Pokud je tato funkce zapnuta a dojde k poklesu napájecího napětí pod 9V, dojde k zastavení osciloskopu (zamáčknutí tlačítka Stop)

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007