Řídící systém UniGEN AP

Velký řídící systém pro kogenerační jednotky a jiná motorgenerátorová soustrojí s grafickým displejem 240x180 bodů, širokými možnostmi řízení, komunikace a konfigurovatelnosti.

Podporuje všechny režimy spolupráce se sítí P (paralelní), I (ostrovní), E (nouzový), P+I, P+E, rozdělování činného výkonu (v režimu P) a činného i jalového výkonu (v režimu I) mezi více strojů bez nutnosti nadřazeného řídícího systému. Umožňuje manuální i automatický režim ovládání, kopírování spotřeby objektu atd.

Firmware ŘS obsahuje kompletní algoritmy pro řízení daného zařízení (kogenerační jednotky, malé vodní elektrárny atd. - hlídání provozních parametrů, regulace, fázování, zpětné fázování). Algoritmy ŘS je možné na uživatelské úrovni pomocí funkcí upravit dle specifik instalace. Pomocí mapování je možné konfigurovat analogové i binární vstupy a výstupy. ŘS lze monitorovat, kalibrovat, parametrizovat a vytvářet vlastní úpravy v algoritmu po jeho připojení k PC programem ManagerAP.

 Základní vlastnosti

 • Parametrem volitelný jazyk na displeji ŘS (aktuálně podporuje češtinu, angličtinu, ruštinu, maďarštinu a polštinu)
 • Širokorozsahové napájení 10÷33DC nebo 8÷24AC
 • Reálný čas
 • Měření otáček (možnost čtení otáček z regulátoru otáček USC) 
 • Přímé řízení regulátoru napětí (galvanicky oddělený výstup -10÷10V) 
 • Řízení regulátoru otáček (výstup -10÷10V) či přímá regulace otáček interním regulátorem a AČ Woodward
 • Regulace bohatosti směsi
 • 1x analogový výstup (volitelně 10V nebo 20mA) 
 • 14x analogový vstup (4xPt100, 4x-50÷50mV, 4x-20÷20mA, 2x-10÷10V)  
 • 16x binární vstup s kontrolou vedení
 • 16x binární výstup (2xmožnost PWM výstupu např. pro řízení AČ Woodward)
 • Měření  6xU, 6xI, činný a jalový výkon generátoru, činný a jalový výkon dodávaný do sítě
 • Meření vyrobené energie, konfigurovatelné pulsní čítače (elektroměr, plynoměr...)
 • Stavová historie všech veličin, při poruše jsou uloženy také poslední 4min běhu po 5s
 • Historie průběhů všech veličin za posledních cca 20h běhu po 5s (grafy v servisním programu zobrazují vybrané průběhy veličin od okamžiku připojení, ale také se vykreslují průběhy zpětně před připojením)  
 • Konfigurovatelnost (mapování) analogových i binárních vstupů a výstupů. Vstupy lze snadno mapovat nejen na fyzické svorky ŘS, ale také na signály z IO modulů či ostatních zařízení.
 • Možnost vytváření vlastních algoritmů pomocí přehledných konfigurovatelných funkcí (logické hradla, klopné obvody, komparátory, analogové sčítání, odečítání, analogové paměti, spínače atd., bloky pro regulaci 3-cestných ventilů, bloky PID regulátorů)
 • Integrované síťové ochrany (možnost zaplombovat nastavení), možnost tisku protokolu o nastavení ochran servisním programem ManagerAP 
 • Komunikace přes RS-232, 2xRS-485 (ModBUS, UnimaBUS)
 • Datová komunikace s USC (regulátor otáček Unima), UIS (zapalování Unima) a UVR (regulátor napětí unima)
 • Snadná realizace dispečerského řízení RTU (IEC 60870-5-104) připojením modulu Bridge-104
 • Možnost zasílání SMS (po připojení GSM modemu k RS-232)
 • Možnost ovládání ŘS pomocí SMS zpráv (start, stop, kvitace poruchy, nastavení režimu, požadavek na zaslání zpětné SMS o stavu soustrojí atd.)
 • Programovatelné v aplikaci (snadný upgrade FW přes RS-232)
 • Konfigurace systému z PC v uživatelsky příjemném a intuitivním servisním SW
 • Možnost rozšíření vstupů a výstupů pomocí rozšiřovacích modulů
 • Firmware pro CHP (kogenerační jednotky), MVE (malé vodní elektrárny), TEM (spolupráce s ŘS motoru Deutz)

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007