Řídící systém UniGEN 

Velký řídící systém pro kogenerační jednotky a jiná motorgenerátorová soustrojí (k dispozici je např. firmware upravený pro řízení malé vodní elektrárny) s grafickým displejem 240x180 bodů, širokými možnostmi řízení, komunikace a konfigurovatelnosti.

Podporuje všechny režimy spolupráce se sítí P (paralelní), I (ostrovní), E (nouzový), P+I, P+E, rozdělování činného výkonu (v režimu P) a činného i jalového výkonu (v režimu I) mezi více strojů bez nutnosti nadřazeného řídícího systému. Umožňuje manuální i automatický režim ovládání, kopírování spotřeby objektu atd.

Firmware ŘS obsahuje kompletní algoritmy pro řízení kogenerační jednotky (hlídání provozních parametrů, regulace, fázování, zpětné fázování). Algoritmy ŘS je možné na uživatelské úrovni pomocí funkcí upravit dle specifik instalace. Pomocí mapování je možné konfigurovat analogové i binární vstupy a výstupy. ŘS lze monitorovat, kalibrovat, parametrizovat a vytvářet vlastní úpravy v algoritmu po jeho připojení k PC programem Manager. Podrobnějsí specifikace naleznete zde, přehled zajímavých instalací zde.

 Základní vlastnosti

 • Parametrem volitelný jazyk na displeji ŘS (aktuálně podporuje češtinu, angličtinu, ruštinu, maďarštinu a polštinu)
 • Širokorozsahové napájení 10÷33DC nebo 8÷24AC
 • Reálný čas
 • Měření otáček (možnost čtení otáček z regulátoru otáček USC) 
 • Přímé řízení regulátoru napětí
 • Řízení regulátoru otáček
 • Regulace bohatosti směsi
 • 1x analogový výstup (volitelně 10V nebo 20mA) 
 • 14x analogový vstup (4xPt100, 4x-50÷50mV, 4x-20÷20mA,  2x-10÷10V)  
 • 16x binární vstup s kontrolou vedení
 • 16x binární výstup (2xrelé, 2xmožnost PWM výstupu)
 • Všechny binární a analogové vstupy a výstupy galvanicky oddělené (analogové i proti sobě)
 • Řízení akčního členu Woodward (včetně měření zpětné vazby polohy)
 • Řízení krokového motoru s možností volby velikosti budícího proudu
 • Měření  6xU, 6xI, činný a jalový výkon generétoru, činný a jalový výkon dodávaný do sítě
 • Meření vyrobené energie, konfigurovatelné pulsní čítače (elektroměr, plynoměr...)
 • Konfigurovatelná historie s "pretrigrem" (zhuštěný záznam předcházející poruše)
 • Konfigurovatelnost (mapování) analogových i binárních vstupů a výstupů
 • Možnost vytváření vlastních algoritmů pomocí přehledných konfigurovatelných funkcí (logické hradla, klopné obvody, komparátory, analogové sčítání, odečítání, analogové paměti, spínače atd.)
 • Integrované síťové ochrany (možnost zaplombovat nastavení), snadná možnost testování ochran, možnost tisku protokolu o nastavení ochran servisním programem Manager 
 • Integrovaný internet-bridge (komunikace s PC přes síť protokolem UDP, TCP)
 • Komunikace přes RS-232, 2xRS-485 (UnimaBUS, ModBUS), CAN
 • Datová komunikace s USC (regulátor otáček Unima), UIS (zapalování Unima) a UVR (regulátor napětí unima) - diagnostika, nastavení parametrů z klávesnice ŘS, přístup přes IB či RS-232 UniGENu do všech zařízení UNIMA připojených k UniGENu sběrnicí RS-485 (USC, UIS, UVR …)
 • Snadná realizace dispečerského řízení RTU (IEC 60870-5-104) připojením modulu Bridge-104
 • Možnost zasílání SMS (po připojení GSM modemu k RS-232) nebo e-mailů (pomocí integrovaného IB) při poruše
 • Možnost ovládání ŘS pomocí SMS zpráv (start, stop, kvitace poruchy, nastavení režimu, požadavek na zaslání zpětné SMS o stavu soustrojí atd.)
 • Programovatelné v aplikaci (snadný upgrade FW přes RS-232 nebo internet-bridge)
 • Konfigurace systému z PC v uživatelsky příjemném a intuitivním servisním SW
 • Možnost rozšíření vstupů a výstupů pomocí rozšiřovacích modulů

Některé screenshoty z displeje řídícího systému

Ve spodní části displeje ŘS je vždy indikován aktuální stav soustrojí a režim (manuální/automatický, místní/dálkový, pevný výkon/kopie).

Na základní obrazovce generátoru je ve formě "budíků" informace o činném výkonu a otáčkách soustrojí, dále požadovaný výkon, výkon na který se reguluje a indikátory důvodu omezení výkonu. Další obrazovka generátoru nabízí informace o napětích, proudech, výkonech a frekvenci generátoru. Na dalších obrazovkách generátoru je možné zobrazit stav ochran generátoru či statistiku.

Na základní obrazovce sítě je indikován stav geionů, vyráběný a dodávaný výkon. Na dalších obrazovkách pak stejně jako u generátoru informace o napětích, proudech, výkonech a frekvenci sítě, stav síťových ochran.

Přímo na displeji ŘS je možné procházet historií záznamů, zobrazení je možné přepínat mezi 8 řádky na displej (bez popisu stavu) nebo 4 řádky na displej (i s popisem stavu) 

Většina parametrů lze zadávat přímo z klávesnice ŘS (dvě úrovně přístupu dle hesla - zákazník/servis). Je-li k ŘS připojen regulátor otáček SpeedCON nebo zapalování TMCI2, je možné měnit z klávesnice ŘS i parametry těchto zařízení. Obdobným způsobem je možné také měnit parametry síťových ochran, přístup do jejích nastavení je ovšem možné blokovat plombou na zadní straně ŘS.

Na displeji ŘS je možné zobrazovat mnoho dalších informací (stavy analogových či binárních vstupů), zobrazit diagnostiku připojeného modemu, zobrazit a měnit nastavení ethernetového rozhraní atd.

Screenshoty ze servisního programu

ŘS je možné velmi snadno ovládat, nastavovat a diagnostikovat pomocí servisního programu Manager (včetně upgrade firmware) ať již lokálně po připojení řídícího systému k PC pomocí RS-232 nebo i na dálku přes internet.

Řídící systém - SW Manager pro ŘS

 

Další související dokumenty (prohlášení a vyjádření k ŘS)

Prohlášení o shodě

Zpráva akreditované kalibrační laboratoře k přesnostem měření

Vyjádření ČEZ k síťovým ochranám

Vyjádření E.ON k síťovým ochranám

Registrace ochranné známky "UniGEN"

Protokol o zkoušce elektrické pevnosti výstupu regulátoru napětí

Řídící systémy, měření, regulace
english
CMS: Správce webu - Vyrobila reklamní agentura Yashica s.r.o. 2007