+420 568 870 982

Komunikační rozhraní ModBUS

Slouží pro přenos dat mezi sběrnicí UnimaBUS (RS-485) na sběrnici ModBUS-RTU (RS-485) respektive ModBUS-TCP (RJ45). Pomocí tohoto bridge lze obousměrně přenášet libovolná data ze sběrnice ModBUS do libovolného zařízení nebo IO modulu připojeného na sběrnici Unima-BUS bez toho, aby mělo toto zařízení vlastní ModBUS rozhranní. Bridge RTU podporuje režim slave i master, je tedy možné nejen pasivně předávat data z libovolného zařízení UNIMA-KS (ŘS, I/O modul,  zapalování atd.) do nadřazeného systému, ale také aktivně číst hodnoty například z ModBUS čidel. Bridge TCP lze použít pouze v režimu slave
Nový bridge podporuje ManagerAP V 2.00 a vyšší.

Software

ManagerAP

Dokumentace

Specifikace