+420 568 870 982

Řídící systém UniGEN pro řízení ORC jednotky

V roce 2016 jsme dokončili firmware pro řídící systém UniGEN, který je speciálně upravený pro řízení ORC jednotek. ORC jednotka vyrábí elektrickou energii pouze z rozdílu topné a chladící vody.  
Princip ORC (Organického Rankinova cyklu) je založen na turbogenerátoru pracujícím jako normální parní turbína převáděním tepelné energie na mechanickou energii a konečně na elektrickou energii prostřednictvím elektrického generátoru. Místo použití vodní páry systém ORC odpařuje organickou kapalinu, která se vyznačuje výrazně nižší výparnou teplotou a proto se dají nasadit na recyklaci tepelné energie o nižších teplotách. V ŘS je převzato mnoho základních funkcí ze standardní verze firmware (síťové ochrany, fázování, regulace otáček, regulace výkonu, přímé řízení regulátoru napětí generátoru, regulace účiníku atd.) a přidány ochrany a řídící algoritmy specializované pro řízení ORC jednotky. 

Tak jako ve standardní verzi firmware je i zde možné na uživatelské úrovní rozšiřovat algoritmy pomocí funkcí (PLC). Pomocí RS-232 či integrovaného ethernetového připojení je možné stav jednotky sledovat (odkudkoli přes internet) servisním programem ManagerAP. Při poruše elektrárny může ŘS informovat obsluhu prostřednictvím SMS (připojení GSM modemu). Pomocí dalších komunikačních kanálů (CAN, RS-485, ModBUS) je možné přenášet informace na "velín" či připojovat rozšiřující moduly. Pomocí dispečinku je možné monitorovat provoz více ŘS.

Máte zájem o toto zařízení?

Kontaktujte nás