+420 568 870 982

Regulátor otáček vrtulového letadla Propeller

V roce 2006 naše firma na zakázku vyvinula regulátor pro řízení otáček vrtulového letadla. Regulátor ovládá náklon listů vtrule a změnou odporu tak řídí otáčky motoru. Je realizován v kompaktním hliníkovém provedení do přístrojové desky letadla. Umožňuje manuální i automatický režim, detekuje zkrat či odpojení ovládacího motoru, podporuje nastavení parametrů dle úrovně hesla. 

Díky zpětné vazbě od výrobce vrtulí a také díky postřehům pilotů můžeme přístroj stále zdokonalovat: 
2008 - OLED displej nahrazen větším (na slunci lépe viditelným) LCD displejem 
2010 - rozšířeno o další parametry pro přizpůsobení regulace (dvoustupňová regulace), řízení jasu LED, volba jazyka na displeji, volitelná možnost rychlého zadání vzletových a letových otáček pravým přepínačem, rozšíření o diagnostický komunikační konektor 
2012 - regulátor doplněn o fototranzistor pro snímání intenzity osvětlení palubní desky letadla. Na základě intenzity osvětlení regulátor automaticky reguluje jas indikačních LED a jas displeje. V šeru tak (především LED) neoslňují a za plného slunce jsou dobře viditelné. V parametrech lze nastavit dení a noční intenzitu jasu. 
2018 - regulátor může volitelně obsahovat datalogger (záznamník letových parametrů)
2018 - na displeji lze volitelně zobrazovat reálný čas, palubní napětí či proud do ovládacího motorku vrtule

Diagnostický SW

Pomocí speciální komunikační redukce je možné novější typy regulátorů napojit na PC a pomocí servisního programu Manager diagnostikovat chování regulátoru. Lze monitorovat měřené otáčky, řídící signál pro motorek ovládání vrtule, průměrný a špičkový proud do motorku, napájecí napětí a další stavy (otevřený obvod, zkrat, dorazy atd.). Průběh regulace je možné sledovat "osciloskopickým" záznamem, všechny snímané signály je možné vynášet do grafu či logovat do souboru.

Kromě monitorování je možné pohodlně (a rychleji než na displeji přístroje) nastavit všechny parametry. Skupiny parametrů pro různé typy ĺetadel lze ukládat (číst) z (do) souborů pro rychlou konfiguraci přístroje.

Máte zájem o toto zařízení?

Kontaktujte nás