+420 568 870 982

Kód Funkce modulu BI BO BIO AI AO Komunikace
EBinIO8 Binární vstupy a výstupy 8 RS232, RS485, CAN
EAnlIn8 Konfigurovatelné alanogové vstupy 8 RS232, RS485, CAN
EAnlOut8x10V Analogové výstupy 10V 8 RS232, RS485, CAN
EHybIO9 Hybridní modul 4 4 1 RS232, RS485, CAN
Bridge-104 Modul pro dispečerské řízení 8 8 4 RS232 (IEC 60870-5-104), RS485
Bridge-TEM Modul pro komunikaci s ŘS TEM RS485, Ethernet, 3964R
Bridge-ModBUS Modul pro ModBUS-RTU komunikaci 2xRS485 (UnimaBUS, ModBUS)

Některé moduly mají další alternativní funkce vstupů a výstupů (viz specifikace):

Rozšíření binárních vstupů a výstupů EBinIO8

Rozšíření analogových výstupů EAnlOut8x10V

Rozšíření bin.a anl. vstupů a výstupů EHybIO9

Komunikační rozhraní TEM (Bridge-TEM)

DISPEČERSKÝ MODUL RTU 
(Bridge-104)

Máte zájem o zařízení?

Kontaktujte nás